Ransomwarebesmettingen, telefonische social engineering, phishinge-mails en malwareinfecties zijn aan de orde van de dag in de zorgsector. Daarbij worden cybercriminelen als grootste dreiging gezien, maar ook de interne medewerkers zijn een belangrijke groep vanwege het feit dat zij soms (bewust of onbewust) vertrouwelijke informatie lekken, zoals privacygevoelige patiëntgegevens. Daar komt bij dat inmiddels de AVG voor de deur staat. Nalatigheid in veiligheid kan leiden tot hoge boetes.

Net zoals elke sector heeft ook de zorgsector een keuze uit een breed scala aan oplossingen voor het buiten (of juist binnen) de deur houden van digitale dreigingen. Daarbij is het de uitdaging om een juiste balans te vinden tussen risico, kosten en gemak. Zorg moet altijd beschikbaar zijn en continuïteit is daarom cruciaal. Beveiliging mag niet in de weg staan, maar moet faciliteren en in verhouding te staan tot de relevante en actuele dreigingen en risico’s, om blijvende en kostenefficiënte bescherming van ICT in de zorg te bieden.

Ransomwarebesmettingen, telefonische social engineering, phishinge-mails en malwareinfecties zijn aan de orde van de dag in de zorgsector. Daarbij worden cybercriminelen als grootste dreiging gezien, maar ook de interne medewerkers zijn een belangrijke groep vanwege het feit dat zij soms (bewust of onbewust) vertrouwelijke informatie lekken, zoals privacygevoelige patiëntgegevens. Daar komt bij dat inmiddels de AVG voor de deur staat. Nalatigheid in veiligheid kan leiden tot hoge boetes.
Net zoals elke sector heeft ook de zorgsector een keuze uit een breed scala aan oplossingen voor het buiten (of juist binnen) de deur houden van digitale dreigingen. Daarbij is het de uitdaging om een juiste balans te vinden tussen risico, kosten en gemak. Zorg moet altijd beschikbaar zijn en continuïteit is daarom cruciaal. Beveiliging mag niet in de weg staan, maar moet faciliteren en in verhouding te staan tot de relevante en actuele dreigingen en risico’s, om blijvende en kostenefficiënte bescherming van ICT in de zorg te bieden.
Motiv ICT Security

Motiv voorziet organisaties in de publieke en private sector van oplossingen en diensten voor bescherming tegen cybercriminaliteit, datadiefstal en datalekken. Van geautomatiseerde preventieve oplossingen voor het afweren van opportunistische cyberaanvallen tot en met hoogwaardige detectieve oplossingen voor het signaleren van geavanceerde cyberdreiging, uw organisatie is bij Motiv aan het juiste adres. Daarnaast biedt Motiv advies en ondersteuning om te komen tot een passende set van beveiligingsmaatregelen en het vertalen daarvan naar kostenefficiënte beveiligingsoplossingen. Zo helpt Motiv bij het vinden van de balans tussen risico, kosten en gemak conform het risicoprofiel van uw organisatie, en biedt Motiv de middelen om uw organisatie digitaal weerbaar te maken.